Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Växla upp kampen mot de icke-smittsamma sjukdomarna

En rad organisationer med ansvar för hälsa uppmanar nu medlemsstaterna i FN att öka ansträngningarna mot de sk. noncommunicable diseases, det vill säga sjukdomar där våra levnadsvanor och miljö spelar en avgörande roll.

Inom parentes kan väl sägas att vår nya folkhälsopolitik i Sverige växlade ned ambitionerna på det här området genom att sammanföra levnadsvanorna till ett enda mål.

Läkartidningen