Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Rökförbud utomhus i delar av Sydney

I Australien bedrivs en mycket restrektiv politik mot rökning. Förutom mycket höga priser, nära 300 kr per paket, så får tobaken inte marknadsföras och cigarettaskarna har en neutralt färgad förpackning.

Nu skärps politiken ytterligare i och med att rökning förbjuds utomhus i norra Sydneys stadsdelar.

2015 var det 13 procent av männen och 15 procent av kvinnorna söm rökte dagligen.

Sveriges Radio – nyhet om rökförbud

Lancet – prevalens rökning