Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Nej! Privatisering leder till ökad alkoholkonsumtion

Gårdagens utspel från ESO får mothugg i en debattreplik från Johnny Mostacero, IOGT-NTO i Dagens Nyheter. Jonny lyfter bland annat en metastudie från USA som visat att privatisering ökat alkoholkonsumtionen med 44 %.
Vi är alla med och betalar alkoholens skadeverkningar, såväl enskilda individer som samhället i stort. Det handlar om fosterskador, bortglömda och oroliga barn, olyckor, våld, otrygghet, sjukdom, sjukfrånvaro, depression och självmord. Den verkligheten måste vara alkoholpolitikens utgångspunkt. Inte ekonomiska teorier och marknadsliberala experiment, avslutar Johnny Mostacero sin replik.

DN – replik
Referat diskussion om ESO-rapporten Alkohol och Narkotika

Film från diskussion på Finansdepartementet