Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Om folkhälsa

Dagens folkhälsoarbete föddes vid en WHO-konferens i den kanadensiska staden Ottawa 1986. Deltagarna kunde konstatera att det inte var tillräckligt att förebygga sjukdom för att uppnå god hälsa. För en förbättrad hälsa i hela befolkningen krävdes strukturella åtgärder som påverkar människors livsmiljöer och deras vanor.

Konferensen definierade de grundläggande förutsättningarna för hälsa:

  • peace,
  • shelter,
  • education,
  • food,
  • income,
  • a stable eco-system,
  • sustainable resources,
  • social justice, and equity.

I en närmast poetisk text förklarade man sig så här:

Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they learn, work, play and love. Health is created by caring for oneself and others, by being able to take decisions and have control over one’s life circumstances, and by ensuring that the society one lives in creates conditions that allow the attainment of health by all its members.

Caring, holism and ecology are essential issues in developing strategies for health promotion. Therefore, those involved should take as a guiding principle that, in each phase of planning, implementation and evaluation of health promotion activities, women and men should become equal partners.