Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Riksdagen fattar beslut om ny folkhälsopolitik

Torsdag den 14 juni fattar riksdagen beslut om en ny folkhälsopolitik.

Förändringar jämfört med den gamla är omformulering av målområdena. Bland annat tas de olika levnadsvanemålen bort och ersätts av ett mål. Politiken blir tydligarere när det gäller att komma tillrätta med ojämlikhet i hälsa.

Läs socialutskottets betänkande.