Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Introduktion

En sida om folkhälsa

Tanken med den här sidan är att försöka bevaka det som händer inom folkhälsoområdet i Sverige och som  kan ha betydelse för oss som  arbetar ”på golvet”.

Vardagen är ofta fylld med praktiska uppgifter som skall lösas och det kan vara lätt att glömma att man som professionell folkhälsoarbetare också måste följa det som händer inom området. Kanske kan den här sidan vara en hjälp där.

Jag kommer att lägga mest krut på sidan Nyheter, där notiser kommer att läggas upp frekvent.

I andra hand kommer det att finnas artiklar om folkhälsa på sidan Om folkhälsa.

I tredje hand kommer det att finnas metodblad, men de kommer inte förrän i höst.

Sidan sköts genom mitt företag PS Blanck Utveckling AB, utan bidrag från något håll.

Läsanvisningar nyheter

På nyhetssidan är notiserna kategoriserade efter olika ämnen. Under rubriken för varje notis finns en rad med författare, datum och en mappsymbol med kategori. Genom att klicka på kategorin kan du filtrera och bara se de kategorier som du är intresserad av. Vill du gå tillbaka och se alla nyheter igen klickar du på bakåtpilen i din webläsare.

Integritetspolicy

Vi har en sida där vi redogör för vår integritetspolicy