Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

WHO rapport om alkohol i världen

Nu har rapporten om alkoholsituationen i världen som WHO publicerar vart fjärde år kommit.

Här finns mycket intressant data om hur alkoholkonsumtionen påverkar vår hälsa globalt, men även data som kan jämföras på nationsnivå. Bland annat i form av en faktabladssamling land för land. Policyfrågan tas också upp noggrant där nyckelorden är – reglera handeln, förbjud eller minska reklam och höj alkoholpriserna.

Länk till rapportens hemsida på WHO

Dagens Nyheter hade en artikel om rapporten i helgen