Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Nya siffror från SCB om medellivslängden

Medellivslängden ökar mest för dem med hög utbildning och mest för män. Sedan 2012 har medellivslängden för högutbildade män ökat med ett år. För högutbildade kvinnor med 0,6 år. Kvinnornas försprång när det gäller medellivslängd finns dock fortfarande kvar. En 30 årig kvinna har en förväntad livslängd på 84,6 år och en man 81,5.

Till SCB:s pressmeddelande