Meny Stäng

Monopol på alkoholförsäljning inte tillräckligt

I en debattartikel i Dagens Nyheter sammanfattar David Sundén sin ”Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel”. Han hävdar där att alkoholpolitiken i motsats till tobakspolitiken varit otillräcklig för att minska bruk och skador.
-Eftersom alkoholmonopolet inte bidrar till minskad alkoholkonsumtion bör utgångspunkten för en sådan översyn vara att alkoholmarknaden öppnas för konkurrens där privata alkoholbutiker ges möjlighet att sälja alkohol på samma sätt som Systembolaget. Försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker bör också vara ett utredningsalternativ. Målet bör vara att ta fram ett nytt regelverk som i praktiken kan styra svenskarnas alkoholkonsumtion och ger staten kontroll över marknaden.

Debattartikeln

ESO-rapporten i fulltext