Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Socialstyrelsen vill utöka och rikta hälsoråden till patienter

I en artikel i Dagens medicin uppmanar företrädare för Socialstyrelsen ledningarna i regioner och landsting att utöka verksamheten med rådgivning till patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Särskilt pekar de på att få får råd mot rökning och alkohol.

-Om rådgivningen riktas mot de grupper i befolkningen som behöver den bäst främjas en mer jämlik hälsa. För att lyckas behöver hälso- och sjukvården arbeta systematiskt med alla levnadsvanor och anpassa erbjudanden och stöd till behov, förutsättningar och preferenser hos patienterna.

Dagens Medicin