Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Tusentals barn alkoholskadas varje år

I en debattartikel i GP skriver Sven Andreasson, Ihsan Sarman, Jenny Rangmar och Gunborg Bergström om riskerna med alkoholkonsumtion under graviditet. Författarna föreslår flera alkoholpolitiska åtgärder:

  1. Förstärkta informationsinsatser, inte minst inom gymnasieskolan. Varningstexter på alkoholförpackningar.
  2. Förbud mot marknadsföring av alkohol på sociala medier
  3. Nationella komptenscentra för stöd till sjukvården.

Hela artikeln i GP