Meny Stäng

Få får livsstilsråd om alkohol i primärvården

Det är ett sedan länge känt fenomen att vården är dåliga på att ge livsstilsråd om alkohol. I en rapport från Socialstyrelsen som kom före jul 2018 visas detta tydligt:
-Det har inte varit någon ökning under senaste året när det gäller stöd till patienter med riskbruk av alkohol och patienter som röker. Sedan 2014 har det till och med skett en minskning av rådgivning om rökning, trots att rökning är den levnadsvana som innebär störst hälsorisker.
Under en procent av patienterna fick ett dokumenterat livsstilsråd om alkohol i primärvården 2017.

Läs hela dokumentet från Socialstyrelsen här