Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Gårdsförsäljning kan leda till slopat monopol – fler alkoholdöda

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Sven Andreasson mfl om enundersökning som visar att ett slopat alkoholmonopol på sikt kan leda till 1 400 fler döda. Artikelförfattarna menar att uppluckring av den svenska alkoholpolitiken som gårdsförsäljning kan leda till att det undantag vi har i EU riskerar försvinna.

“Sammanfattningsvis kan Systembolaget ses som en intelligent avvägning mellan individuell frihet och behovet av att begränsa risken för alkoholskador” avslutar författarna och konstaterar att alkoholmonopol i den form som utvecklats i norden är ett utmärkt exempel på nudging som innebär att människors välfärd ökas med små eller inga begränsningar i deras handlingsfrihet. Bara puffar i rätt riktning.

Debattartikel i DN