Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Unga rör sig lite

Folkkhälsomyndigheten har låtit göra en mätning av hur mycket unga rör sig i vardagen och resultaten visar att den inaktiva delen av vaken tid ökar med stigande ålder från 65 procent för 11-åringar till 75 procent för 16-åringar

– Det är mycket angeläget med insatser som ger barn och unga, särskilt tonåringar, möjligheter till mer rörelse i sin vardag. Även en liten ökning kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt, både för individen och för samhället som helhet. Insatser som når alla kan också bidra till att utjämna de påverkbara skillnader i hälsa som finns i dag mellan olika grupper, säger Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten nämner dock mycket lite om vad och hur man skulle kunna göra för att förbättra situationen

Hela rapporten kan hämtas Här