Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Friluftsliv och folkhälsan

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att samordna insatser för att öka medborgarnas möjligheter till friluftsliv. Kommunerna spelar en mycket stor roll i detta sammanhang och därför kan det vara bra som kommunal folkhälsosamordnare att ha bra på fötterna när det gäller kunskapsläget kring friluftsliv. På den här samlingssidan kan man fortbilda sig i ämnet:

Om friluftsliv – Folkhälsomyndigheten