Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Sven Andreasson kritisk till ESO-rapport om alkoholpolitik

Sven Andreasson välkänd alkoholforskare och professor i socialmedicin bemötte på lördagen ESO-rapporten om alkoholpolitiken:
– Inget nytt här, inga nya fakta, bara vantolkningar av forskningen. Sundén har fel i såväl stort som smått.

Andreasson fortsätter att ESO-rapporten använt ett cyniskt och dessutom felaktigt mått när man beräknat kostnaderna för förtida dödsfall.
-Vad gäller de alkoholpolitiska åtgärderna avvisar Sundén de åtgärder som en samlad internationell expertis anger som de mest effektiva, och förordar i stället orealistiska åtgärder som en minimiskatt på alkohol inom EU eller insatser med låg effektivitet som information. Till stöd för sina slutsatser väljer Sundén mycket selektivt ut vissa forskarrapporter.
Andreasson avslutar sin debattartikel i Dagens Nyheter:
Den privata handeln har visat sig särskilt dålig på att sköta ålderskontrollen – vilket många menar är Systembolagets viktigaste funktion.

Hela Sven Andreasson svar här