Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Nära hälften av svenskarna har dålig kondis

Enligt en undersökning från Gymnastik- och idrottshögskolan har 46 procent av de vuxna svenskarna för dålig kondition. Andelen har ökat kraftigt de senaste åren. Undersökningen ger inga svar på varför det blivit så, men en spekulation är att vi är stillasittande i vår vardag och de motionsaktiviteter vi gör blir korta punktinsatser.

Kommentar – fast det är uppenbart att det krävs systemförändringar, insatser i samhällsplanering och ökad tillgänglighet till vardagsmotion, föreslås vårdinsatser som vägledning och motivationsstöd, sorgligt.

Sveriges Radio

Länk till GIH:s nyhet med länk till artikel