Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Fler gympatimmar åk 6-9

Regeringen har beslutat öka antalet gymnastiktimmar i grundskolan och Skolverket föreslår nu att dessa timmar skall läggas i åk 6-9. Det innebär cirka en lektion mera gympa i veckan för barnen i de åldrarna. Undersökningar visar att spontan rörelse minskar i dessa åldrar och meningen är nu att skolan skall bidra till ökat intresse för fysisk aktivitet.