Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

WHO studie visar att målet för fysisk aktivitet inte nås

Världshälsoorganisationens mål om att befolkningar världen över skall röra sig minst 150 min per vecka ser inte ut att kunna nås om inte kraftfulla åtgärder kommer till stånd i medlemsländerna. Höginkomstländer skiljer sig i undersökningen från låginkomstländer genom att befolkningarna där rör sig mindre. I den länkade artikeln från Lancet nedan finns data för världen och för olika regioner och länder, kartor och annat “godis”.

Lancet

WHO:s hemsida i ämnet

Länk till den globala aktionsplanen