Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Aldrig för gammalt för fysisk träning

Läkartidningen redovisar en svensk undersökning där man visat att fysisk träning för personer i åldern 70-72 år, under en tio-veckorsperiod ökade gruppens muskelmassa med 1,5 kg i genomsnitt.
-Den påtagliga ökning vi såg efter endast 10 veckors styrketräning var en positiv överraskning med tanke på deltagarnas ålder. Då ökad muskelmassa och funktion är associerade med minskad risk för frakturer och ohälsa finns potentiellt stora vinster med att få fler att träna sin styrka, både på individnivå och för samhället i stort, konstaterar Sanna Vikberg som leder försöket.

Läkartidningen