Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Ojämlika levnadsvillkor slår mot psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten har analyserat data från Hälsa på lika villkor och kommit fram till att ojämlikhet i social situation, utbildning och ekonomi också påverkar den psykiska hälsan. Skillnaderna kan avläsas hos alla grupper inklusive barnen till föräldrar med utsatt position i samhället.

Trenden är att många psykiska symtom ökar i de lägsta inkomstgrupperna och minskar i de högre; den ojämlika klyftan ökar således.

– Psykisk ohälsa är en av vår tids stora utmaningar. Att arbeta för ett samhälle där alla har samma chanser till en god psykisk hälsa skulle innebära bättre möjligheter att klara sin utbildning och för att skapa ett hållbart arbetsliv. Det skulle stärka hela samhällets utveckling, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.