Meny Stäng

Folkhälsan i Sverige – öppna jämförelser

SKL publicerade idag den årliga jämförelsen mellan Sveriges kommuner och folkhälsan. Rapporten konstaterar att det sker en positiv utveckling för levnadsvanor, som rökning, men att skillnader mellan olika kommuner och befolkningsgrupper är stora. När det gäller skador sker en minskning bland äldre, men kvinnor är fortfarande den mest drabbade gruppen.

En stor del av materialet är hämtat från Folkhälsomyndighetens enkätundersökningar, som har stora bortfall dessutom görs jämförelser mellan kommunerna med hjälp av rangordning. Jämförelserna skall därför tolkas med försiktighet.

Länk till presentationssidan på SKL

Länk till Kolada – fyll i din kommun och vänta en stund kommer siffrorna