Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Skolbarns hälsovanor

Den återkommande undersökningen skolbarns hälsovanor har nu publicerats i sin helhet.

I samband med denna publicering lyfter Folkhälsomyndigheten särskilt fram att unga rör sig för lite. Det är särskilt bland flickor som stillasittandet är utbrett.

-Omkring fyra av tio pojkar och tre av tio flickor uppger att de tränar utanför skoltid minst fyra gånger i veckan.

Sida där hela rapporten presenteras och kan laddas ned