Meny Stäng

Dags att utjämna ojämlikhet i hälsa

Louise Bennet beskriver i en artikel i Läkartidningen att skillnaderna i hjärt-kärlsjuklighet kan och borde förebyggas, eftersom de grundas i ojämlikhet och att man måste ta hänsyn till detta i de preventiva program som skapas.

-Allt tyder på att vi behöver förändra det preventiva arbetet och gå från att observera olikheter i hälsa till att arbeta mer systematiskt med riktade preventiva insatser som adresserar barriärer mot livsstilsförändring.

Länkar till artiklar i Läkartidningen i ämnet:

Dags att utjämna…

Skillnader i folkhälsa mellan Norrköping och Linköping