Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Rökförbudet på skolgårdar fungerar dåligt

Länsstyrelsen i Västra Götaland har undersökt hur det rökförbud på skolgårdar, som kom redan 1994, fungerar i länet. Resultatet är nedslående:

– Resultatet visar att rökning förekom på 15 procent av högstadieskolorna och 62 procent av gymnasieskolorna, under tiden för besöken.  Fimpar påträffades i någon form på 98 procent av
gymnasieskolorna (alla utom en) och 85 procent av högstadieskolorna.

Hela rapporten kan hämtas från Länsstyrelsen här