Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Ungdomar dricker mindre – varför?

Jukka Törrönen vid Stockholms universitet har inom ramen för projektet Varför dricker ungdomar mindre publicerat en artikel där man pekar på följande orsaker till det minskade drickandet bland unga:

  • Tidsbrist
  • Inflytande från och användning av sociala medier
  • Ökat hälsomedvetande
  • Att man umgås mer med sina föräldrar och att de har mera koll

Studien är en intervjustudie bland ett femtiotal ungdomar i mellansverige i två åldersgrupper 15-16 år och 18-19 år.

– Vi ser att grupptrycket att dricka har minskat och konkurrerande aktiviteter tagit över. Den kulturella inställningen att dricka verkar ha förändrats bland ungdomar, så att dricka alkohol har förlorat sin tidigare obestridda symboliska kraft som ett steg in i vuxenlivet, säger Jukka Törrönen, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap och huvudförfattare till studien.

Länk till universitetet hemsida

Länk till originalartikeln