Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Liberalare alkohollagar i Finland verkar ge ökad konsumtion

Finland har de senaste året ändrat sin alkohollagstiftning på flera sätt med utökade försäljningstider och så att livsmedelsbutiker kan sälja jästa alkoholdrycker, samt alkoläsk. Högsta alkoholhalten för alkoholdrycker i livsmedelsbutik har samtidigt höjts från 4,7 till 5,5 vol procent.

Alkoholkonsumtionen blev för 2018 10,4 l per person jämfört med 10,3 året innan.

– Med viss oro ser vi på utvecklingen. Vi har haft en fin nedåtgående trend som nu verkar att för första gången på tio år ha brutits och vi har fått en liten uppgång i konsumtionen, men vi ska inte dra förhastade slutsatser än, säger Thomas Karlsson vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland till Sveriges radio.

Artikel i DN

De nya alkohollagarna i Finland