Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Skillnader i ANT-användning bland ungdomar i olika län

 

I CAN:s rapportserie med fokusrapporter har nu nummer två kommit. Där kan man se att det är ganska stora skillnader mellan de olika länen. Studien har använt sig av ett så kallat substansindex för att få en samlad och jämförande bild.

Läs hela rapporten här