Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Unga dricker inte utomhus längre

Birgitta Anders beskriver i sin avhandling som handlar om ungas dryckesmiljöer att de inte  längre dricker utomhus. Istället är det privata fester i stora eller små sammanhang, där man dricker tillsammans.

Ett annat fynd i forskningsarbetet var att föräldrarna har störst betydelse för när man dricker i tidiga tonåren och att kamraters vanor tar över när man blir lite äldre.

Artikel i popNAD

Avhandlingen