Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Ännu ett landsting inför alkoholstopp vid planerad operation

Östergötlands läns landsting inför rekommenderat alkoholstopp vid operation. Detta gynnar immunförsvaret och sårläkningen. Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhus och  Visby lasarett är andra som infört det samma.

Läkartidningen