Meny Stäng

Skolungdomars drogvanor 2019 publicerad

CAN har nu publicerat sin årliga undersökning av skolungdomars drogvanor. För de flesta områdena är läget stabilt efter en tio-årig serie av nedgång.

Daglig rökning är numera ovanlig bland högstadieelever, mindre än tre procent uppger detta. När det gäller all rökning alltså även sporadisk är det ca 12 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna som uppger detta.

Andelen intensivkonsumenter av alkohol är 8 procent på högstadiet och 17 respektive 22 procent av pojkar och flickor på gymnasiet.

Narkotikaerfarenheten bland pojkar åk 9 visar tyvärr på en något ökande trend och numera uppger 8 procent att de någon gång använt narkotika. Cannabispreparat är fortfarande i särklass vanligast bland ungdomar, enligt den här undersökningen.

Rapporten finns att ladda ned här
Diagram här
Tabeller här