Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Tolka inte besvär i livet som psykisk ohälsa

Sven Bremberg och två andra forskare anser i en debattartikel i Dagens Nyheter att data om ungdomars mående övertolkas och kan leda till fel insatser chatt de med större behov får mindre av resurserna.
-Utvecklingen kan till stor del tillskrivas en ökad medikalisering av mänskliga problem. Vårt språk är i dag impregnerat med psykiatriska termer. Vi talar om klimatångest, politisk depression eller bokstavsbarn. Idoler och influencers berättar om psykisk ohälsa i sociala medier. Vi lever i en tid där fler vardagliga problem tolkas som psykisk ohälsa. Frågan är hur dessa personer bemöts i vården och vad vården själv bidrar med när det gäller tolkning av symtom och rubricering av problem?

Forskarna föreslår att framförallt elevhälsan skall spetsa sina insatser på det här området:
-Unga behöver mötas i sina vardagsmiljöer, framför allt i skolan, av vuxna som är angelägna om deras psykiska mående och som kan hjälpa till att utveckla sätt att förhålla sig till besvärliga situationer och perioder i livet. Detta bör ske i den miljö där unga befinner sig dagligen. om psykisk ohälsa på allvar utan att sjukförklara problemen. Elevhälsan är samhällets viktigaste verksamhet för dessa frågor.

Hela debattartikeln på DN här