Meny Stäng

Välkomna skolläkarna i det förebyggande hälsoarbetet

Några skolläkare pekar i en debattartikel i Läkartidningen på att skolläkarna exkluderats av Skolverket när det gäller insatser för att förbättra skolbarnens psykiska hälsa.

“När det gäller forskning om undervisning och hälsa anges behov av samverkan mellan utbildnings-, folkhälso- och idrottsvetenskaperna samt psykologin. Medicinsk forskning med relevans för skolan (kognition och neuropsykiatri) nämns inte. Skolverket tar inte upp effektiva skolbaserade program för att förebygga exempelvis självskadebeteende och annan psykisk problematik [2] och nämner inte medicinsk kompetens i rekommendationerna om tvärvetenskapligt samarbete.”

Läkartidningen