Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

ANTD-arbetet under 2018 kartlagt och redovisat

Folkhälsomyndigheten har nu presenterat sin årliga rapport till regeringen om hur ANTD-arbetet framskrider.
-Enligt myndigheternas inrapporteringar har ANDT-strategin haft en begränsad påverkan på det ANDT-arbete som bedrivits under 2017.Dels hade få verksamheter tillkommit eller förändrats med anledning av ANDT-strategin. Dels hade perspektiven jämlikhet, jämställdhet och skydd av barn och unga mot eget och andras skadliga bruk inte genomgående beaktats i utformningen av verksamheterna.

Länk till nyheten på Folkhälsomyndighetens hemsida