Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

OECD om hälsan i Sverige

OECD publicerade nyss rapporter om hälsoläget i olika länder i Europa. I den svenska ”landsprofilen” kan man hitta grafiskt väl framställda (fungerar bra i presentationer) jämförelser för många intressanta hälsoområden. Rapporten konstaterar att:

Svenskar lever längre än invånarna i de flesta andra EU-länder, men medellivslängden har sedan 2000 ökat i långsammare takt i Sverige än genomsnittligt i EU. Skillnaderna mellan kvinnor och män är relativt små,
men socioekonomiska skillnader kvarstår.

Relativt övriga Europa har vi mindre problem med tobaks- och alkoholvanornas betydelse för hälsan, medan fetma alltmer ökar i betydelse för ohälsa.

Hälsoprofiler finns för ett stort antal länder för den som vill grotta ned sig i intressanta skillnader och likheter mellan olika länder:

Hälsoprofiler fler länder

OECD pekar på att förebyggande arbete har en stor potential i vårt grannland Danmark:

Danskernes forventede levetid er steget hurtigt siden 2000 og ligger nu en anelse over EU-gennemsnittet, selv om den fortsat er lavere end i de andre nordiske lande. Dette skyldes til dels den fortsat høje dødelighed som følge af årsager, der kunne være undgået gennem mere effektive folkesundheds- og forebyggelsespolitikker.

Här finns rapporten – om man trycker på rutan bredvid Read online kan man få den som .pdf, vilket är ett behändigare format.