Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Socialstyrelsen ska ta fram kunskapsunderlag – suicidprevention

Regeringen ger Socialstyrelsen 11 miljoner för att ta fram ett underlag om hur socialtjänsten och hälsa- och sjukvården ska bli bättre på att förebygga självmord

Läkartidningen