Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Skolungdomars drogvanor 2018 publicerad

CAN har nu publicerat rapport och tabellbilagor för den årliga skolundersökningen 2018. 

Alkohol- och tobaksanvändningen är stabilt och historiskt låg. Trenden för narkotika pekar dock inte mot någon minskning. Bland dem som använt narkotika har en viss ökning av konsumtionen skett. 

Länk till sida på CAN där rapport mm. finns