Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Förändringar i tobakslagen

Riksdagen kommer idag att anta förändringar i tobakslagen. För kommunernas del är det kanske främst de utökade restriktionerna för var man får röka som blir viktiga. Uteserveringar kommer i fortsättningen att vara rökfria. Dessutom kommer busshållplatser, lekplatser och idrottsanläggningar också att höra till områden utomhus med rökförbud. Lagen träder i kraft till sommaren, så det är dags att börja jobba…

Riksdagsbetänkandet