Meny Stäng

Inget förbud mot rökning på lekplatser före valet

Regeringen och EU är inte överens om några skrivningar i den nya tobakslagen. Därför har riksdagen beslutat att skjuta upp det nya lagstiftningspaketet till efter valet.

Sveriges Radio

Tobakspropositionen (stort dokument)