Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Unga utanför arbetslivet stressade

Enligt folkhälsoenkäten är det framförallt unga människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden som upplever sig som stressade. Andelen har ökat betydligt de senaste åren, från 17 till 26 procent. Minst stressade är åldersgruppen 65 till 84 år.

Folkhälsomyndighetens resultat