Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Kraftfullare åtgärder på alkoholområdet

I GP 25 maj 2021, skriver Sven Andreasson och Pi Högberg om att de saknar ett antal åtgärder i den nya alkoholpolitik som riksdagen snart skall besluta om. Bland dessa kan särskilt nämnas:

-Höjda anslag och bättre organisation för det förebyggande arbetet

-Stärk det lokala förebyggande arbetet

-Utveckla prispolitiken bland annat genom att öka alkoholens pris i minst samma takt som inkomstutvecklingen och inför framgångsreceptet från många andra länder – minimipriser på alkohol.

– Det grundläggande skälet att ha höga skatter på alkohol är att minska konsumtionen och på så sätt förebygga sjukdomar, våld och andra alkoholskador, inte minst negativa konsekvenser för barns hälsa och utveckling, avslutar artikelförfattarna.

Länk till artikeln i GP