Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Vanligare med ANT bland unga med psykosomatiska besvär

CAN introducerar den  här hösten en ny skriftserie där man fokuserar olika aspekter av substansanvändning. Först ut är en rapport där man använt material från 2018 års skolundersökning och kopplat användning av ANT med vad ungdomarna svarat på frågor om psykosomatiska besvär.

Om rapporten

Rapporten fulltext