Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Tema om alkohol i läkartidningen

Alkohol är en starkt bidragande orsak till ohälsa i Sverige. Ämnet är tema i veckans nummer av Läkartidningen. De flesta artiklarna berör olika vård- och behandlingsformer men har ändå bäring för folkhälsointresserade.

Inte minst 

“Andelen äldre i befolkningen ökar, och dagens äldre dricker mer än tidigare generationer. Ohälsan relaterad till alkohol ökar hos denna åldersgrupp, liksom antalet alkoholrelaterade dödsfall.”

Länk till temat