Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Skolbarns hälsovanor, delrapport

Folkhälsomyndigheten har nu redovisat en delrapport från skolbarns hälsovanor 2017/18.

Rapporten konstaterar att det skett en ökning av psykosomatiska symtom i gruppen 11-åringar. I de andra två åldersgrupperna 13 och 15-åringar är nivån oförändrat hög. I samtliga grupper upplever framförallt flickor en hög grad av skolrelaterad stress.

I en rapport från BRIS trycker organisationen på att det krävs åtgärder inom skolan för att minska obefogad stress.

Skolbarns hälsovanor, delrapport

BRIS har kommenterat detta