Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Gårdsförsäljning undergräver systemets försäljningsmonopol

Ulf Bernitz, professor i Europarätt hävdar i en debattartikel all gårdsförsäljing av alkohol i Sverige sannolikt skulle innebära att EU inte längre låter oss ha kvar alkoholmonopolet.

– Framför allt skulle gårdsförsäljning som ny säljkanal slå ett betydelsefullt hål i Systembolagets ställning. Det skulle markera att regeringen och riksdagen fäster mindre vikt än tidigare vid att Systembolagets grundläggande uppgift att skydda folkhälsan. Det sistnämnda var huvudskälet till att EU-domstolen godkände Systembolagets monopol- ställning i det så kallade Franzénmålet 1997.

Hela debattartikeln i Dagens Industri