Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Alkoholkonsumtion och risknivåer

Det finns inga nivåer för helt riskfri alkoholkonsumtion, men om man dricker upp till 10 glas vin per vecka eller upp till fyra glas vid ett och samma tillfälle, kan risken anses som låg. Rapporten har ett uppdaterat vetenskapligt underlag och konstaterar att sambandet mellan alkoholkonsumtion och cancer är betydligt större än vad man tidigare trott. Och någon skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar finns inte.

Debattartikel i Svenska Dagbladet

Länk till rapporten