Meny Stäng

Alkohol och äldre ny vetenskaplig rapport

En rapport författad av svenska och internationella alkoholforskare uppmärksamma den ökade alkoholkonsumtionen bland äldre.

Rapporten konstaterar bland annat att alkohol finns med som orsak i olycksfall, psykiska sjukdomar och somatiska sjukdomar och att äldre är känsligare för alkohol än yngre på många sätt.:

  • De fles- ta äldre personer som fortsätter att dricka skulle förbättra hälsan om de minskar sin konsumtion, vare sig den totala konsumtio- nen minskar eller om man dricker mindre de gånger man dricker alkohol.
  • Hög alkoholkonsumtion är den största påverkningsbara riskfaktorn för demens.
  • “måttlig” alkoholkonsumtion medför vissa risker, särskilt för äldre, och stödet för att alkohol skulle vara nyttigt har vittrat bort under de senaste åren, varför vår slutsats är: På många sätt verkar måttlig alkoholkonsumtion vara ett tecken på, men inte en orsak till, god hälsa.

Sammanfattningsvis rekommenderar forskarna en gräns på ett standardglas per dag eller mindre i genomsnitt och inte mer än två standardglas vid ett och samma tillfälle.

Läs hela rapporten här