Meny Stäng

Funderingar om minskat ungdomsdrickande från Nordens välfärdscenter

Det är sannolikt en rad olika orsaker bakom det minskade ungdomsdrickandet. Föräldrarnas roll och inköpshinder verkar vara de centrala faktorerna.
I en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet refereras en ny nordisk rapport om det minskade ungdomsdqrickandet:
-En möjlig orsak är att föräldrar idag har bättre koll på och tätare kontakt med barnen via mobiltelefoner. Nordiska föräldrar verkar nu ha en mer restriktiv attityd till ungas alkoholkonsumtion än tidigare föräldragenerationer. Kommunikationen mellan föräldrar och barn verkar vara djupare idag än förr. Inom forskningen kallas fenomenet disappearing generation gap. Unga tycker att det kan vara svårare än förr att få tag på alkohol. Strängare ålderskontroller i butiker är en förklaring som pekas ut.

Länk till rapporten i helhet

Länk till Sydsvenska Dagbladet