Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Alkohol och risk för covid 19

Illustration alkohol covid

Alkohol påverkar risken för smittspridning av covid 19 framförallt genom påverkan på människors beteende. I denna rapport redogör forskarna Frida Dangert och Sven Andreasson m.fl för att alkoholkonsumtionen är en viktig del av coronaepidemin.

Vid berusning blir det svårare att bibehålla restriktioner som avstånd och handhygien. Det är också väl känt att en hög alkoholkonsumtion påverkar vårt immunförsvar. För vissa grupper som diabetiker, överviktiga och äldre är detta särskilt viktigt.

Våld i hemmet är en annan faktor liksom olycksfall orsakade av alkohol som belastar en redan tyngd sjukvård.

-Myndigheter med ansvar för folkhälsofrågor bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion.

Länk till rapporten

Rapporten finns presenterad på film här