Nyheter och metoder för folkhälsoarbetet

Västra Götaland har presenterat CAN undersökning i regionen

Nu finns data för de flesta av regionens 49 kommer presenterat i en delvis interaktiv rapport som också jämför med utfallet vid de två andra undersökningstillfällena 2013 och 2019.

Sammanfattningsvis kan man konstatera minskningar på alla viktiga områden i stort sett. Rökning och alkoholbruk minskar bland unga och narkotiamissbruk har i alla fall inte ökat.

Rapporten finns här